Neidio i'r cynnwys
Dosbarthu am ddim

UPS, Post

Ymchwil NASA

Darllenwch y ddogfen

fideos

Gwyliwch ein holl fideos

Rhannau HHO

Y cyfan ar gyfer Plug-N-Play

Systemau HHO

adolygiadau

BYD HHO

Tystebau

FFATRI HHO Ymchwil:

Mae'r weithred Glanhau Carbon HHO Newydd hon yn adfer cyflwr 'Glân fel Newydd' eich injan.

Mae HHO FACTORY Ltd. o Iwerddon yn arbenigo mewn cyflwyno technolegau hydrogen sy'n lleihau allyriadau carbon i'r farchnad fyd-eang. Mae generaduron HHO yn arloesol o ran dylunio, trwy weithredu'n effeithlon iawn ar amps isel, gyda'r prif ffocws dylunio i leihau allyriadau carbon ac adfer gwell defnydd o danwydd trwy lanhau'ch injan o'r tu mewn. Pan fyddwch chi'n buddsoddi'ch arian a enillir yn galed mewn Generadur HHO Factory HHO, byddwch chi'n cael Parod i'w ddefnyddio'n barod ac wedi'i ymchwilio'n llawn, Plug-N-Go, sy'n gyfeillgar i'r Defnyddiwr, a weithgynhyrchir yn Iwerddon. Wedi'i ddylunio gyda gofal a'i ymgynnull yn fanwl, i gyd yn seiliedig ar brofion hollgynhwysfawr yn y byd go iawn a dadansoddi data, bydd pob Generadur HHO Factory HHO yn gwneud yn union fel yr addawyd, unwaith y byddwch chi'n ei osod yn gywir, yn unol â chyfarwyddiadau a fideos. Mae holl Becynnau Generadur HHO a phob uned 'Plug n' Play 'yn UE yn cael eu gwarchod gan EUIPO - Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd.

Electrolysis

Pam mae HHO Kit yn cael ei ddisgrifio fel glanhawr carbon HHO Gweithredol effeithiol?
Canlyniad ymarferol y broses lanhau gyda'r glanhawr carbon Active HHO (HHO Kit) yw bod defnyddwyr yn dweud wrthym eu bod yn gweld ac yn teimlo bod eu peiriannau'n cael eu hadfer i sicrhau gwell economi tanwydd. Gyda'n generaduron HHO X-CELL, nid oes angen i chi newid na thrin eich ECU i ennill pŵer neu economi tanwydd. Mae llawer o wledydd yn gwahardd defnyddio unrhyw ddyfeisiau newid sglodion neu synhwyrydd i drin data oherwydd ei fod yn aml yn cynyddu allyriadau carbon peryglus ac yn gallu byrhau hyd oes yr injan, gan niweidio yn enwedig yr eiliadur yn y broses. Mae'n rhaid i chi gymryd gofal i beidio â chymryd rhan mewn celloedd HHO amhroffesiynol heb eu profi a wneir yn ddiofal i hen ddyluniad. Yn aml iawn mae'r rhain yn cael eu hadeiladu heb brofion gwyddonol, ac fel arfer, mae ganddyn nhw ormod o blatiau niwtral diwerth, felly'r unig ffordd i oresgyn eu diffyg gwybodaeth dechnegol yw parhau i gynyddu'r amps sy'n cael eu danfon i'r platiau. Rhaid i'r batri a'r eiliadur weithio'n llawer anoddach i gyflenwi'r cerrynt hwn, a defnyddir unrhyw arbedion a wneir o'r nwy HHO i yrru'r eiliadur. Wrth gwrs, gallwch chi ddisgwyl i'ch eiliadur a'ch batri gael bywyd gwaith byrrach yn y broses. Iawn !, Felly dyna'r pethau drwg. Ac mae angen i chi ei wybod oherwydd bod cymaint o Generaduron HHO eraill allan nad ydyn nhw'n addas at y diben.

Fodd bynnag!

Mae gan HHO FACTORY ychydig o newyddion da i chi! Gwarantedig!
Y prif fudd i chi, ac i'ch injan yw gostyngiad mewn allyriadau, ac adfer effeithlonrwydd eich injan gan losgi petrol a disel. Bellach mae gan HHO FACTORY ein citiau HHO Generator X-Cell HHO a ddatblygwyd yn 2019 ac a weithgynhyrchir gan HHO FACTORY, LTD yma yn Iwerddon. Mae'r citiau hyn yn defnyddio cerrynt isel iawn o 200mA i 1.5 A i gyflawni'r canlyniad gorau o ran lleihau allyriadau, cynyddu pŵer ac adfer gwell defnydd o danwydd yn eich injan fach a chanolig. Ac mae hynny i gyd yn ganlyniad i ymchwil obsesiynol HHO FACTORY, profion cyson a gwella dyluniad yn barhaus

--------------------- A ----------------------

Sut mae'n gweithio?

Mae'r Generadur HHO yn hydroli'r dŵr ïoneiddiedig i mewn i Ocsigen a Nwy Hydrogen. Mae'r nwy hydrogen a'r nwy ocsigen yn gwella llosgadwyedd eich cymysgedd tanwydd i'w helpu i losgi'n llwyr. Mae HHO Gas yn cyflymu'r lluosiad fflam yn eich siambr hylosgi, gan roi mwy o amser i hylosgi (oherwydd ei fod yn cychwyn ar unwaith ac yn llosgi'n fwy trylwyr) a thrwy hynny achosi llosgi tanwydd yn fwy cyflawn. Mae'r effeithlonrwydd cynyddol hwn yn rhoi mwy o bwer o'ch tanwydd, pob cylchdroi'r crankshaft, a gallwch naill ai gyflymu yn gyflymach os byddwch chi'n dewis neu'n gyrru'n fwy ysgafn a bydd eich injan yn fwy effeithlon o ran tanwydd. Nid oes angen llawer iawn o Nwy HHO arnoch, ond mae angen y swm cywir arnoch, wedi'i ddanfon yn y modd mwyaf effeithlon a manwl gywir posibl. A dyna'n union beth mae pecyn HHO Generator X-Cell HHO yn ei wneud orau.
Edrychwch ar yr app cyflymu i brofi perfformiad eich injan cyn ac ar ôl, fel y gallwch fod yn sicr eich bod wedi prynu Generadur HHO sydd mewn gwirionedd yn gwneud gwahaniaeth byd go iawn i'ch injan.

Sut mae Glanhau Carbon yn Gweithio?

Mae'r Nwy HHO (Hydrogen ac Ocsigen) yn llosgi yn y siambr hylosgi ac yn troi yn ôl i'r dŵr (H2O), ond mae mor boeth yn y siambr hylosgi, mae'r dŵr mewn gwirionedd yn dod yn stêm wedi'i gynhesu neu'n anwedd dŵr poeth iawn. Mae Anwedd Dŵr yn anweledig wrth iddo ddod allan o'ch gwacáu, felly ni fyddwch yn gwneud cwmwl storm mawr wrth i chi yrru i lawr y stryd.

Mae gan hylosgi cymhareb cymysgedd mewn peiriannau tanio mewnol y potensial i gynhyrchu allyriadau isel ac effeithlonrwydd thermol uwch am sawl rheswm:

Mae gormod o ocsigen yn y gwefr yn ocsideiddio hydrocarbonau heb eu llosgi a charbon monocsid ymhellach;

Mae gormod o ocsigen yn gostwng y tymereddau hylosgi brig, sy'n rhwystro ffurfio ocsidau nitrogen;

Mae'r tymereddau hylosgi is yn cynyddu'r gymhareb gwres penodol i gymysgedd trwy ostwng y colledion daduniad net;

Wrth i'r gymhareb gwres benodol gynyddu, mae effeithlonrwydd thermol y beic hefyd yn cynyddu, sy'n rhoi'r potensial ar gyfer gwell economi tanwydd.

Ar gyfer gweithgynhyrchwyr cerbydau, mae Hydrogen yn ychwanegyn tanwydd a all gynyddu economi ac effeithlonrwydd tanwydd yn sylweddol wrth leihau allyriadau llygrol. Yn wahanol i ffynonellau ynni amgen eraill, mae Hydrogen yn dechnoleg esblygiadol sy'n gofyn am ychydig iawn o addasiadau i'r systemau presennol i gynhyrchu buddion aruthrol.

Buddion HHO X-CELL ALL-IN-ONE PLUG N 'CHWARAE CHWARAE:

Sut i ffitio pecyn HHO Plug N 'Play yn hawdd ac Arbed Amser mewn 3 cham?

1. Gosodwch becyn HHO cyflawn o flaen y car neu wrth ymyl y batri. Gwyliwch enghreifftiau o HHO Plug N 'Play yn ein fideos, ✔

2. Cysylltwch y bibell hho â'r cymeriant aer, ceblau â phlygiau, a chysylltwch gysylltwyr cylch â'r batri, ✔

3. Ychwanegwch ddŵr gyda'r KOH mwyaf ar gyfer Celtic Tiger ™ PWM yn rhydd o derfynau arferol, heb orboethi, heb orlwytho.
  Yn barod i ddefnyddio HHO Kit Plug N 'Play mewn 15 munud neu lai. ????

  Buddion heb eu hail o Becyn HHO X-CELL HHO Llawn 8-In-1 Plug N 'Play.

  - Nid oes angen gosod bumper, 

  - Y gell-X HHO yw'r HHO KIT teneuaf a lleiaf, 

  - All-In-One, Plug N 'Play a wnaed erioed yn Iwerddon yr UE gan HHO FACTORY, 

  - Gyda'r PWM 66W newydd sbon, mae CELTIC TIGER ™ yn defnyddio'r KOH mwyaf, 

  - Rydych chi'n teimlo'n rhydd a heb derfynau, heb orboethi, heb orlwytho, 

  - Mae'n ddiangen ychwanegu'r gymysgedd gwrthrewydd fel mewn offer hho eraill, 

  - Mae'r citiau HHO X-Cell newydd yn caru gwres trofannol hyd at 50 ° C, 

  - Nid oes angen cymysgedd gwrthrewydd i lawr i -60 ° C. 

  Chwilio

  Defnyddiwch yr adran hon i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i'r cynhyrchion maen nhw'n chwilio amdanyn nhw.

  ARWYDDO - Cylchlythyr

  CAEL NEWYDDION DIWEDDARAF